Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website Villamadelief.nl. Door de website te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

Eigendomsrecht

Alle informatie, foto’s en onderdelen van deze website zijn het eigendom van Villamadelief.nl. Het is niet toegestaan deze informatie, foto’s en onderdelen te kopiëren en te gebruiken voor enige vorm van publicatie zonder schriftelijke toestemming van Villamadelief.nl. Onderdelen die u kopieert om voor u persoonlijk te bewaren vallen hier niet onder, hier heeft u geen schriftelijke toestemming voor nodig.

Voorbehoud (prijs)wijzigingen

Villamadelief.nl doet haar uiterste best om de informatie op de website up-to-date te houden. De inhoud van de website wordt dan ook regelmatig aangepast en aangevuld. Het is denkbaar dat de informatie op de site niet volledig is of fouten bevat. De prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. Villamadelief.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder kennisgeving. Villamadelief.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Verwerking persoonsgegevens

  • Indien u een bestelling plaatst bij Villa Madelief, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Villa Madelief. Villa Madelief houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  • Villa Madelief respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  • Villa Madelief maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
  • Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
  • Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Villa Madelief. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Villa Madelief. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Villa Madelief over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Villa Madelief. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie die Villamadelief.nl op haar website verschaft kan geen garantie geven wat betreft kwaliteit of kwantiteit voor het gebruik van de producten voor een specifiek doel. Villamadelief.nl is niet aansprakelijk voor informatie en webinhoud die zonder haar medeweten wordt verstuurd door gebruikers. Ook is Villamadelief.nl niet verantwoordelijk voor de webinhoud en informatie van websites die op enige manier gelinkt zijn met Villamadelief.nl. Als u via een link op de webpagina de website Villamadelief.nl verlaat, neemt Villamadelief.nl afstand van alle aansprakelijkheid. Villamadelief.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct dan wel indirect, die in verband wordt gebracht met de website.